Real Pic Simulator

Real Pic Simulator

Real Pic Simulator είναι ο πιο γρήγορος μικροελεγκτών προσομοιωτή
Βαθμολογία
4.0  (1 ψήφος)
Η ψήφος σας
Βαθμολογία
2.0
100% καθαρό λογισμικό. Ελέγξτε την έκθεση.
Αυτό το πρόγραμμα έχει λάβει 5 βραβεία
Real Pic Simulator είναι το γρηγορότερο λογισμικό του μικροελεγκτή προσομοιωτή στόχευση το Μικροτσίπ(tm) την έναρξη και mid-range flash based PIC μικροελεγκτές.
Χαρακτηριστικά: - Ενσωματωμένος αποκωδικοποιητής - μας επιτρέπει να εξετάσουμε και την εξαγωγή του κώδικα για να assembler κώδικα.
- Το πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων - επιτρέπει την εκτέλεση του προγράμματος σε πραγματικό χρόνο, κατά την επιλεγμένη ταχύτητα ή βήμα-προς-βήμα, χρησιμοποιώντας σημεία διακοπής.
Οι πληροφορίες ενημερώθηκαν στις: